Chọn phòng
Phương thức thanh toán và thông tin của bạn
Hoàn thành đặt phòng

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bạn có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng Internet Banking) để chuyển khoản thanh toán tiền phòng quý khách đặt.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Phòng đã chọn:
RESERVATION
Đơn giá:
Tổng tiền